INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT

Satker  Tahun

STATISTIK DITERIMA DAN DIPUTUS 2018

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN 2018

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL 2018

Cerai Gugat 13102
Cerai Talak 4557
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 1122
P3HP/Penetapan Ahli Waris 218
Dispensasi Kawin 215
Lain-Lain 107
Perwalian 72
Harta Bersama 52
Penguasaan Anak 44
Izin Poligami 29
Asal Usul Anak 28
Kewarisan 20
Pembatalan Perkawinan 10
Wali Adhol 6
Ekonomi Syariah 6
Penolakan Perkawinan 3
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 2
Izin Kawin 2
Pengesahan Anak 2
Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri 1
Hibah 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2018

Ekonomi 4490
Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 4340
Meninggalkan Salah Satu Pihak 494
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 59
Poligami 43
Murtad 35
Mabuk 16
Judi 14
Dihukum Penjara 11
Kawin Paksa 4
Zina 4
Cacat Badan 2
Madat 2

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT 2018

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT 2018

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"