INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT

Satker  Tahun

STATISTIK DITERIMA DAN DIPUTUS 2018

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN 2018

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL 2018

Cerai Gugat 23876
Cerai Talak 8483
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 2000
P3HP/Penetapan Ahli Waris 422
Dispensasi Kawin 396
Lain-Lain 200
Perwalian 120
Harta Bersama 93
Penguasaan Anak 79
Asal Usul Anak 50
Izin Poligami 49
Kewarisan 46
Wali Adhol 22
Pembatalan Perkawinan 19
Ekonomi Syariah 5
Hibah 4
Penolakan Perkawinan 3
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 2
Pengesahan Anak 2
Izin Kawin 2
Wakaf 1
Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri 1
Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami 1
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1
Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2018

Ekonomi 11258
Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 9354
Meninggalkan Salah Satu Pihak 1283
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 150
Poligami 114
Murtad 67
Mabuk 53
Judi 36
Dihukum Penjara 36
Zina 15
Kawin Paksa 10
Cacat Badan 7
Madat 6

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT 2018

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT 2018

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"