INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT

Satker  Tahun

STATISTIK DITERIMA DAN DIPUTUS

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL

Cerai Gugat 3837
Cerai Talak 1288
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 260
Dispensasi Kawin 52
P3HP/Penetapan Ahli Waris 50
Lain-Lain 21
Perwalian 21
Harta Bersama 15
Penguasaan Anak 8
Asal Usul Anak 6
Pembatalan Perkawinan 5
Kewarisan 3
Izin Poligami 3
Wakaf 3
Penolakan Perkawinan 2
Wali Adhol 2
Ekonomi Syariah 1
Ganti Rugi terhadap Wali 1
Pengesahan Anak 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Ekonomi 209
Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 44
Meninggalkan Salah Satu Pihak 31
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1
Dihukum Penjara 1

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"