INFO PERKARA SIPP JAWA BARAT

STATISTIK PERKARA PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT

Satker  Tahun

STATISTIK DITERIMA DAN DIPUTUS

STATISTIK JENIS PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN

STATISTIK JENIS PERKARA DETIL

Cerai Gugat 31079
Cerai Talak 10636
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 2720
Dispensasi Kawin 518
P3HP/Penetapan Ahli Waris 493
Lain-Lain 227
Perwalian 146
Harta Bersama 112
Penguasaan Anak 89
Kewarisan 62
Asal Usul Anak 61
Izin Poligami 56
Pembatalan Perkawinan 32
Wali Adhol 26
Ekonomi Syariah 6
Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan 5
Penolakan Perkawinan 5
Hibah 4
Pengesahan Anak 2
Izin Kawin 2
Wakaf 1
Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri 1
Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami 1
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 1
Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 1

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN

Ekonomi 14665
Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 12667
Meninggalkan Salah Satu Pihak 1548
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 178
Poligami 126
Murtad 113
Mabuk 65
Dihukum Penjara 45
Judi 40
Zina 17
Kawin Paksa 11
Cacat Badan 8
Madat 6

STATISTIK PENDIDIKAN PEMOHON/PENGGUGAT

STATISTIK BERDASARKAN UMUR PEMOHON/PENGGUGAT

Disclaimer: "Jika ada perbedaan data antara yang ditampilkan dalam website ini dengan data manual yang ada di satker maka yang digunakan adalah data manual yang ada di satker"